Společnost se specializuje na antivibrační řešení včetně vzduchových tlumičů pro automobilový průmysl a elektronické komponenty pro OEM zákazníky.

Společnost měla spoustu nástrojů, které bylo nutné často vyměňovat. Své požadavky zasílala výrobcům třetích stran. Bohužel v důsledku zákaznických změn docházelo k vícenákladům, které vedly ke ztrátám. Také dodací lhůty byly příliš dlouhé, a tak docházelo ke spirále prodlev a nákladů.

Když se poprvé dozvěděli o možnosti 3D tisk s kontinuálním vláknem, rozhodli se ji okamžitě využít, protože jim umožnila získat pevné tištěné díly schopné odolat i v náročném průmyslovém prostředí.

Výsledky se dostavily prakticky okamžitě. Kromě 50% úspoře nákladů ušetřili také čas. Provádět změny již nebylo složité a zdlouhavé.

Dunlop Systems aktuálně používá Markforged kompozitní 3D tiskárnu při vývoji elektrických aut pro velkou automobilku. Testovací verze elektrického automobilu bude přímo využívat 3D tištěné díly z materiálu Onyx. Také výrobní přípravky jsou tištěné na 3D tiskárně Mark Two.