Proč kompetenční a inovační centrum?

Společnost SolidVision se brzy vypracovala na největšího autorizovaného dodavatele CAD/CAM/CAE řešení se silnou technickou podporou, konkrétně řešení SolidWorks a SolidCAM. Již před patnácti lety se jako jedna z mála začala věnovat oboru 3D skenování, a tak naplňovat myšlenku skutečného reverzního inženýrství. Během let firma SolidVision vyvinula a vyrobila i vlastní pětiosou CNC frézku, aby mohla nabídnout zákazníkům unikátní propojení všech moderních technologií. S příchodem 3D tiskáren logicky začala podporovat i tuto oblast a dnes je dodavatelem jedné z nejmodernějších technologií 3D tisku pro produkční užití. Ukázat tyto všechny technologie, jak pracují společně, včetně robotického pracoviště pro reverzní inženýrství, je možné právě proto, že firma SolidVision je schopna představit všechny moderní technologie podporující vývoj, konstrukci, výrobu a kontrolu společně na jenom místě.

Co je hlavním cílem?

Hlavním cílem Kompetenčního centra je ukázat na jednom místě propojení všech moderních 3D technologií. Od návrhu, reverzního inženýrství, výroby, 3D tisku až po kontrolu na robotickém pracovišti s využitím 3D skeneru. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost vidět na malém prostoru všechny tyto technologie, jejich spolupráci, návaznost a hlavně přínos pro praxi a pochopit i naplnění myšlenky Průmysl 4.0.

Co u nás můžete vidět?

Jak již bylo zmíněno, v Kompetenčním centru můžete vidět využití 3D skeneru pro reverzní inženýrství, kdy je výhodné použít metodu obrábění, samozřejmě s podporou nejmodernějších metod vysokorychlostních obrábění, ucelenou technologii 3d tisků určenou pro produkční využití, včetně nejmodernější 3D tiskárnou na kov od firmy Markforged Metal X pro tisk z kovů. Na závěr procesu můžete i vidět kontrolní robotické měřicí pracoviště s využitím velmi přesných 3D skenerů.